KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint:


Demeter László

Demeter László vagyok, 1986-ban születtem a Beregszászi járási Rafajnaújfaluban. 2002-ben végeztem a Rafanjaújfalui Általános Iskolát, miután 2004-ben a Barkaszói Középiskolában érettségiztem. Ezt követően 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést biológia-földrajz szakon. 2009-ben szereztem „specialist” fokozatot ugyan ennek az intézménynek a biológia tanár szakán. 2014-ben szintén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol tanár szakán kaptam „baccalaureus” képesítést. 2010-2013 között a Rafajnaújfalui Általános Iskola angol nyelv tanáraként dolgoztam. 2013 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója.

tovább...

Gál Adél

Gál Adél vagyok, 1986-ban születtem az egykori Ugocsa megyei településen, Salánkon. Jelenleg Beregszászban élek. 2005-ben érettségiztem a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumban. Ezután felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv szakára. Itt 2010-ben szereztem „Baccalaureus” képesítést angol nyelv szakon, „Specialist” képesítést magyar nyelv és irodalom szakon. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, ahol 2013 őszén abszolváltam.

tovább...

Hadnagy István

Hadnagy István vagyok, 1986-ban születtem Kárpátalján, Jánosiban. 2004-ben a Jánosi Középiskolában érettségiztem. Ezt követően 2003-ban felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola földrajz szakára és 2007-ben „baccalaureus” diplomát szereztem. A „specialist” képzést 2008 őszétől a Volodimir Hnatyuk Ternopili Nemzeti Pedagógiai Egyetem Földrajz karán folytattam. Diplomám megszerzése után, 2010-től doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában végeztem, ahol 2013-ig egyelőre az abszolutórium megszerzéséig jutottam el. Ezzel párhuzamosan a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének munkatársaként dolgozom. 2010-től a Magyar Meteorológiai Társaság Nap- és Szélenergia, Agro- és Biometeorológiai szakosztályának tagja vagyok. 2013 júniusától a Momentum Doctorandus Természettudományi Osztályának koordinátoraként tevékenykedem.

tovább...

Kosztyó Gyula

Kosztyó Gyula vagyok, 1986-ben születtem a Beregszászi járáshoz tartozó Beregdédában. Jelenleg is itt élek családommal. 2001-2004 között a Técsői Református Líceumban tanultam és szereztem meg a középiskolai végzettséget. Ezt követően 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést történelem és földrajz szakokból. 2009-ben szintén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem meg a „specialist” képesítésemet történelemből. A diploma megszerzése után 2011-ben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának, gazdaság-, politika- és régiótörténeti műhelyébe. 2014 szeptemberében abszolváltam s jelenleg a doktori disszertációm írása mellett egyéb történelemtudományi kutatásokat végzek.
tovább...

Molnár Ferenc

Molnár Ferenc vagyok, 1986-ban születtem a Beregszászi járási Zápszonyban. Jelenleg szülőfalumban élek. 2004-ben a Beregszászi Magyar Gimnáziumban érettségiztem, majd felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol−történelem szakára. Tagja voltam a beregszászi Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumnak. 2009-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen MA szintű diplomát szereztem angol nyelvből. A beregszászi főiskolán 2010-ben egyetemi szintű tanári oklevelet kaptam történelemből. Ugyanebben az évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktoranduszaként folytattam tovább tanulmányaimat. 2013-ban abszolváltam.
2014 szeptemberétől a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének fiatal kutatójaként és a főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének oktatójaként dolgozom.
tovább...

Nagy-Kolozsvári Enikő

Nagy-Kolozsvári Enikő vagyok, 1986. január 27-én születtem Beregszászban. 2004-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem, majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytattam tanulmányaimat angol-történelem szakon, ahol angolból „baccalaureus”, történelemből pedig „specialist” szintű diplomát szereztem. Ezt követően az Ungvári Nemzeti Egyetemen mester képzésében vettem részt, ahol MA szintű kitüntetéses diplomával zártam tanulmányaimat angol nyelvből és irodalomból. Ezután Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában kezdtem meg doktori tanulmányaimat és 2012-ben sikeresen abszolváltam.
2009-től a II. RFKMF Filológia Tanszék, Angol tanszéki csoportjának munkatársa vagyok. 2013 júniusától pedig a Momentum Doctorandus titkára tisztét töltöm be.
tovább...

Suslik Ádám

Suslik Ádám (Beregszász, 1986) vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója, a Társadalmi, politikai és katonai konfliktusok 1867–1968 között elnevezésű program doktorandusza. Felsőfokú tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végeztem Történelem- Földrajz szakon. 2010-2012 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új és Jelenkori Magyar Történelem Tanszékének MA hallgatója voltam. Kutatási területem az első világháború eseménytörténete a mai Kárpátalján, melyet 2007 óta kutatok. tovább...

Szőlősi Nóra

Szőlősi Nóra vagyok, 1986-ban születtem Kárpátalján, Macsola községben. Jelenleg szülőfalumban élek és Beregszászban dolgozom. 2004-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem. 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést angol-történelem szakon. 2009-ben végeztem el a „magister” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem angol szakán és ugyanebben az évben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kaptam „specialist” diplomát történelemből. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE BTK Új-és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjába, ahol 2012-ben abszolváltam. 2010. márciusától a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola, Öregdiák Szövetség alelnöke vagyok és 2013-tól a Momentum Doctorandus ellenőrző bizottságának a tagja.

tovább...csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK