KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint:


Balla Gyula

Balla Gyula vagyok, 1987-ben születtem a beregszászi járási Zápszonyban. 2005-ben érettségiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban. 2010-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen biológus szakon, molekuláris biológia és genetika szakirányon. Egyetemi tanulmányaim alatt a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában (MTA SzBK) szakdolgoztam, a Genetikai Intézet Mutagenezis és Karcinogenezis csoportjában. 2010-ben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolába. Tudományos munkámat a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Központban (MTA KOKI) végzem.

tovább...

Bujdosó János

Bujdosó János vagyok, 1987-ben születtem Ungváron. Jelenleg Botfalván (ungvári járás) élek. 2005-ben az ungvári 10. számú Dayka Gábor középiskolában érettségiztem. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést történelem-angol szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Majd pedig 2011-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen „magisteri” diplomát szereztem angol nyelvből és irodalomból. A diplomák megszerzése után 2011-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola levelezői tagozatára, ahol 2014 őszén abszolváltam.


tovább...

Fazekas Andrea

Fazekas Andrea vagyok, 1987-ben születtem Ungváron. Jelenleg Debrecenben élek. 2005-ben érettségiztem az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában, majd 2005-ben felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára, ahol 2010-ben magiszteri diplomát szereztem. Ezután 2011-ben a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója lettem, ahol 2014 őszén abszolváltam.
2005-től a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének, 2011 őszétől pedig a a Momentum Doctorandus, azaz a kárpátaljai magyar doktoranduszok érdekképviseleti szervezetének vagyok tagja.

tovább...

Fiser Béla

A nevem Fiser Béla, 1987-ben születtem a kárpátaljai Nagymuzsalyban református, magyar családban. 2005-ben érettségiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban, s még ebben az évben megkezdtem egyetemi tanulmányaimat Magyar Állami Ösztöndíjjal a Szegedi Tudományegyetem biofizikus szakán. 2010-ben megvédtem diplomamunkámat, melyet fotoszintetikus rendszerek spektroszkópiai vizsgálatából írtam az SZTE Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézetében, Prof. Nagy László témavezetése mellett. tovább...

Kovály Katalin

Kovály Katalin vagyok, 1987-ben születtem a Beregszászi járási Jánosiban. Jelenleg Budapesten élek. 2004-ben a Jánosi Középiskolában érettségiztem, ahol ukrán nyelven tanultam. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést földrajz-biológia szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem földrajz szakán. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2014 őszén abszolváltam.
2013 júniusától a Momentum Doctorandus elnöke vagyok. E mellett a PI-NET (Postgraduates’ International Network) szervezet ellenőrző bizottságának tagja.

tovább...

László Elemér

László Elemér vagyok, 1987-ben születtem a Nagyszőlősi járás, Salánk településén. Jelenleg Debrecenben élek. 2004-ben a Salánki Középiskolában érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést földrajz-történelem szakon. 2009-ben végeztem el a „specialist” képzést a Ternopoli Nemzeti Pedagógiai Egyetem földrajz és gazdasági ismeretek tanári szakon. 2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájába, ahol 2012. nyarán abszolváltam. tovább...

Mihók Richárd

Mihók Richárd vagyok, 1987-ben születtem a Nagyszőlősi járási Tiszaújhelyen. Továbbra is Kárpátalján élek. 2003-ban végeztem el a Tiszaújhelyi Általános iskolát, majd 2005-ben érettségiztem a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond 3. számú Középiskolában. 2010-ben diplomáztam az Ungvári Nemzeti Egyetemen, történelem szakon. 2010-13 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Aspiráns Iskolájában tanultam (világtörténelem szakirány). 2014-től a Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola hallgatója vagyok.
2010-től, az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék tanársegédje, 2013-tól a tanszék adjunktusa.
Archeológiával is foglalkozom, mely terepbejárások és ásatásokat is magában foglal. 2014. nyarán vette kezdetét a Beregszentmiklósi várkastély régészeti feltárása, melynek a vezetője vagyok.

tovább...

Séra Magdolna

Séra Magdolna vagyok, 1987-ben születtem a Munkácsi járásban, Barkaszón. Jelenleg Budapesten élek és Nemzeti Közszolgálati Egyetem égisze alatt működő Nemzetközi Intézetben kutatói asszisztensként dolgozom.
2005-ben a Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem. Az érettségit követően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem-magyar szakos hallgatója lettem. 2010-ben szereztem „specialist” képesítést az említett szakon.
A diploma megszerzése után felvételt nyertem az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2013 novemberében sikeres doktori szigorlatot tettem (minősítés: Cum Laude).
2011-ben a Momentum Doctorandus alnöke vagyok, illetve ezzel párhuzamosan két évig voltam koordinátora a Magyar Doktorandusz Közösségnek.

tovább...

Tutuskó Ágnes

Tutuskó Ágnes vagyok, 1987-ben születtem az Ungvári járásban lévő Tiszaásvány községben. Jelenleg Budapesten élek.
2005-ben érettségiztem a Munkácsi Szent István Líceumban. Majd felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem Karára. 2010-ben az UNE Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Karának Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékén szereztem történész, történelem tanári diplomámat. 2010 szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában voltam doktorandusz hallgató, ahol 2013 őszén abszolváltam. Jelenleg doktorjelölt vagyok. 2013 júniusától a Momentum Doctorandus Ellenőrző Bizottságának tagjaként segítem a szervezet munkáját.

tovább...csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK