KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint:


Demes Sándor

Demes Sándor vagyok, 1990-ben születtem az Ungvári járás Botfalva községében. Az általános iskolát a Sislóci Dobó István Középiskolában végeztem 2005-ben. Tanulmányaimat a Nagydobronyi Református Líceum fizika-matematika tagozatán folytattam, ahol 2008-ban érettségiztem. Érettségi után felvételt nyertem az Ungvár Nemzeti Egyetem villamosmérnöki szakára, ahol 2013-ban magiszteri képesítést szereztem. 2013 őszétől az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetének ösztöndíjas doktorandusza vagyok. Jelenleg a Visegrádi Alap Keleti Partnerség programjának keretein belül határozott ideig Debrecenben, az MTA Atommagkutató Intézetében (Atomki) végzem tudományos munkámat. tovább...

Fekete Gábor

Fekete Gábornak hívnak. 1990. július 12.-én születtem Tiszasalamonban, ami Ungvártól mintegy 27 kilométerre fekszik. Szülőfalumban elvégzett általános iskola után felvételt nyertem a Nagydobronyi Református Líceum fizika-matematika osztályába. Történelem, földrajz vagy matematika irányban terveztem a jövőmet. 2008-ban kezdtem el tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és természettudományi Kar, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékén. Ezen intézményben, 2013-ban szereztem meg a magiszter fokozatú diplomámat. Még ez évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem BTK Történelem és Néprajz doktori iskola, történelem doktori programjába.

tovább...

Görög Nikolett

Görög Nikolettnek hívnak, 1990. március 4-én születtem Beregszászban. 2008-ban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium érettségiző diákja voltam, majd sikeres felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar magyar nyelv és irodalom szakára, ahol elvégeztem az alap- és mesterképzést. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Program Névtani alprogramjának vagyok másodéves doktorandája. tovább...

Iván András

Iván András vagyok, 1990. november 14-én születtem Beregszászban (Kárpátalja). Tanulmányaimat 1997-ben a Beregszászi 8. sz. Mikes Kelemen Középiskolában (ma 10. sz. Középiskola nevét viseli) kezdtem el, majd ugyanitt érettségiztem 2008-ban. Ugyanezen, éven nyertem felvételit a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karára. A 2009-es év folyamán viszont felfüggesztettem jogi tanulmányaimat. S a 2010 évben sikeresen teljesített központi emeltszintű vizsgákat követően nyertem felvételit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és földrajz szakjaira nappali tagozaton. Történelem tanulmányaim során Kárpátaljai magyar kisebbséget érintő parlamenti és helyhatósági választásokkal, valamint a mai Kárpátalja területének közigazgatásának változását vizsgáltam 1920-tól napjainkig. Földrajztudományon végzett kutatásaim leginkább a geoinformatika felhasználási lehetőségeit, módszereit próbálta bemutatni különböző szakterületek, tudományágak, mint pl. a turizmus területén. tovább...

Keresztyén Károly

Keresztyén Károlynak hívnak, 1990. június 30-án születtem Szernyén (Munkácsi járás). Szülőfalumban végeztem az általános iskolát. Ezt követően 2005-2008 között a Nagydobronyi Református Líceum biológia-kémia tagozatán folytattam tanulmányaimat. 2010-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia-lelkész szakját kezdhettem meg osztatlan képzésben. 2015/2016-os tanév végén diplomáztam, az év szeptember 13-án adtam le az Egységes Lelkészképesítő Vizsgát (ELV) Budapesten. Teológiai tanulmányaim utolsó évében gyakorlati évemet a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjének a Csonkapapi és Kispapi Református Egyházközségeiben töltöttem, mint exmisszus-gyakornok, közismertebb nevén: segédlelkész. Az ELV-et követően beosztott lelkészi minősítésben szolgáltam 2016-2017-ben az említett két gyülekezetben. 2017 őszétől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. tovább...

Papp Krisztina

Papp Krisztina vagyok, 1990. február 12-én születtem Tiszacsomán. (Kárpátalja, Beregszászi járás). Tanulmányaimat 1996-ban a Tiszacsomai Általános Iskolában kezdtem el, majd 2005-ben felvételt nyertem a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba, ahol 2008-ban érettségiztem. Ezt követően a budapesti Balassi Intézet előkészítő tagozatos diákja voltam. 2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem néprajz szakára, ahol 2015-ben MA diplomát szereztem orosz minor szakkal. Diplomamunkám témája: A vallási élet vizsgálata a szovjet munkatáborokban. Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója, emellett párhuzamosan az Állam és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási szakára járok. tovább...

Tóth Enikő

Tóth Enikő vagyok, 1990. november 14-én születtem a Beregszászi járási Mezőgecsében, jelenleg is itt élek. A Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem 2009-ben. 2009 és 2014 között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos hallgatója voltam, mindkét szakon „specialist” szintű diplomát szereztem. Felvételt nyertem az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, jelenleg a Magyar nyelvészet program első éves hallgatója vagyok.
2014 őszétől a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontban dolgozom, fiatal kutatói státusban, emellett a II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézményében tanítok magyar nyelvet. tovább...

Turányi Tatjána

Turányi Tatjána vagyok, 1990. április 29-én születtem Orosziban (Kárpátalja, Beregszászi járás). Tanulmányaimat 1996-ban az Oroszi Általános Iskolában kezdtem el, majd 2008-ban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem. 2013-ban az Ungvári Nemzeti Egyetem Társadalomtudományi Karán politológus és a társadalomtudományi tárgyak oktatója képesítést summa cum laude minősítéssel szereztem. Diplomamunkám témája: A kárpátaljai magyar kisebbség választói viselkedése a 2006-os, 2007-es, 2012-es ukrajnai parlamenti választások tükrében. A diploma megszerzését követő egy évben a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. asszisztenseként dolgoztam. 2014 júniusában felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Szociológia Doktori Iskolájába, amelynek berkein belül az Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programban kezdtem el a doktori képzést.

tovább...csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK