KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint:A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben

Szerző: Fodor GyulaA II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010


elérhető: mek.oszk.hu

Tartalom:

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe (egy kérdőíves felmérés tanulságai)

Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében)

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében

Darcsi Karolina: A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság

Dr. Orosz Ildikó: A magyar anyanyelvű/anyanyelvi oktatás és képzés helyzete Kárpátalján (1991-2010) tovább...


A kárpátaljai magyar iskolások nyelvi tudata és attitűdje

Szerző: Lakatos KatalinA nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben

Szerző: Hires Kornélia

Az identitás vizsgálata szociológiai eszközökkel több szempontból is komlex dolognak tekinthető. A kárpátaljai magyarság identitás vizsgálatát több tényező is összetettebbé alakítja, melyből talán legfontosabb a kisebbségi lét (történelmi és  politikai változások  tükrében). A tapasztalatok és a történetek alapján próbáltuk összefoglalni milyen tényezők befolyásolták, hogy a kárpátaljai magyarság körében erős a nemzeti és lokális identitás. A szociológiában alkalmazott kvalitatív módszerek közül az interjúzást alkalmazva összesen száz interjút használtunk fel erre a célra, melyből gyakran szószerinti idézettel támasztottuk alá az eredményeket és a következtetéseinket.

tovább...


A talajok pufferképességét befolyásoló tényezők és jelentőségük a kertészeti termesztésben

Szerző: Csoma ZoltánAz 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján

Szerző: Bagu Balázs

Tartalom
I. A Kazinczy-hadtest
A hadrend
Kazinczy Lajos életútja
Kazinczy Lajos életének fontosabb eseményei
A Kazinczy-hadtest tisztjei
Nagy idők tanúi

II. Munkács várának szerepe a szabadságharcban
A munkácsi nemzetőrség
A politikai foglyok szabadulása
Huszárcsapatok hazatérése
A császáriak kivonulása a várból
A lengyel önkéntesek
A határ megerősítése
A podheringi csata
Ellentmondó utasítások
A vár feladása
A várbörtön

III. A szabadságharc emlékhelyei
Ung
Bereg
Ugocsa
Máramaros

IV. Tanulmányok a szabadságharc témaköréből
A szabadságharc ifjú hősei
Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei lelkészek a szabadságharcban

V. Eseménynaptár

VI. Mellékletek
Bémer László ungvári emléktáblájának avatása
Az ungvári Petőfi-emléktábla avatása
Az ungvári Petőfi-szobor avatása
A beregszászi nemzetőrség fennmaradt jegyzőkönyvei
A beregszászi Kossuth-mellszobor avatása
A beregszászi Petőfi-emléktábla avatása
A beregszászi Petőfi-szobor avatása
A badalói Petőfi-emléktábla avatása
Kossuth Ferenc levele Beregszász város polgárainak
Bertók János levele szüleihez
Egry János ugocsai alispán jelentése 1849-ből
Keresztyén Balázs emléktábla-avató beszéde
Pazar József visszaemlékezése tovább...


Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor kapcsolata a Rákóczi-szabadságharc idején
Görcsoldó szél: A "kárpátontúli szovjet magyar" irodalom antológiája, 1945-1991


elérhető: mek.oszk.hu

A GÖRCSOLDÓ SZÉL 27 kárpátaljai szerző 1945 és 1991 között megjelent 120
szövegét közli fakszimile (hasonmás) kiadásban; nem teljes voltában is
hű képet mutatva a sztálini negyvenes-ötvenes évek irodalmi "személyi
kultuszáról", majd a szinte 1991-ig tovább élő "leninista" szovjet magyar
művekről. Mindazonáltal vigasztaló, hogy a VERGŐDŐ SZÉL 37 szerzője közül
csak 17-en hódoltak a sztalinista-leninista, "sematikus-plakátrealista",
alkalmi-agitációs művek "termelési" gyakorlatának... Kiegészítésül tíz, a
VERGŐDŐ SZÉL-ben nem szereplő "új" szerzőt emeltem be a GÖRCSOLDÓ SZÉL-be;
főként vers- és kisprózaírókat, de szerepeltetem a kor néhány "művelődési
és tudományos tényezőjét" is; tudomány-népszerűsítő cikkeik újraközlésével
érzékeltetve a szovjet korszak "népművelési, -oktatási" gyakorlatát.
tovább...


Kárpátaljai magyar dialektológiai vizsgálatok

Szerző: Tóth PéterMegtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról


A zip file letölthető itt

Könyvünk egyfajta segédkönyve kíván lenni azoknak a szülőknek, akik tanácstalanok abban, milyen tannyelvű iskolát válasszanak gyermekük számára; azoknak a pedagógusoknak (s nem cask a nyelv szakosoknak), akik nap mint nap találkoznak a kétnyelvűség hatásaival tanítványaik nyelvi produkcióiban; azoknak a köztisztviselőknek (polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, helyi politikusoknak), akik egy-egy hivatalos határozat megszövegezése és közzététele előtt nem tudják eldönteni, kihirdethetik-e magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, megkötni szerződéseiket, ám nem tudják, van-e erre jogi lehetőségük; azon helyi politikusoknak, döntéshozóknak, akik nem tájékozottak a nyelvi emberi jogok területén. Ajánljuk továbbá könyvünket mindazoknak, akik érdeklődnek a kárpátaljai magyar nyelvváltozatok, a Kárpátalján élő magyarok iránt.

(Csernicskó István: Előszó)
tovább...


Parciális differenciálegyenletek osztályozása (klasszifikációja), hiperbolikus egyenletek : egyetemi jegyzet

Szerző: Spenik Sándor

TARTALOM
A PARCIÁLIS DIFFERENCIÁLEGYENLETEK TÍPUSAI

HIPERBOLIKUS EGYENLETEK
A húr rezgéseinek egyenlete

HULLÁMFOLYAMATOK VÉGTELEN KITERJEDÉSŰ KÖZEGEKBEN
A végtelen húr szabad rezgései. A karakterisztikák módszere (a hullámok terjedésének módszere)
A Cauchy-féle feladat megoldásának fizikai interpretációja tovább...


Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK