KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint:


Balogh Ildikó

Balogh Ildikó vagyok, 1991-ben születtem a Beregszászi járási Hetyenben. Jelenleg szülőfalumban élek. 2009-ben a Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2013-ban az Ungvári nemzeti Egyetemen szereztem „baccalaureus” képesítést történelem szakon. 2014-ben végeztem el a magiszteri képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem történelem szakán. Ez évben, a diplomák megszerzését követően felvételt nyertem az DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába.

tovább...

Bujdosó János

Bujdosó János vagyok, 1987-ben születtem Ungváron. Jelenleg Botfalván (ungvári járás) élek. 2005-ben az ungvári 10. számú Dayka Gábor középiskolában érettségiztem. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést történelem-angol szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Majd pedig 2011-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen „magisteri” diplomát szereztem angol nyelvből és irodalomból. A diplomák megszerzése után 2011-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola levelezői tagozatára, ahol 2014 őszén abszolváltam.


tovább...

Fekete Gábor

Fekete Gábornak hívnak. 1990. július 12.-én születtem Tiszasalamonban, ami Ungvártól mintegy 27 kilométerre fekszik. Szülőfalumban elvégzett általános iskola után felvételt nyertem a Nagydobronyi Református Líceum fizika-matematika osztályába. Történelem, földrajz vagy matematika irányban terveztem a jövőmet. 2008-ban kezdtem el tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és természettudományi Kar, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékén. Ezen intézményben, 2013-ban szereztem meg a magiszter fokozatú diplomámat. Még ez évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem BTK Történelem és Néprajz doktori iskola, történelem doktori programjába.

tovább...

Fodor Krisztina

Fodor Krisztinának hívnak, 1989-ben születtem a Munkácsi járás Dercen községében. Jelenleg Debrecenben élek. Szülőfalumban végeztem el az általános iskolát 2005-ben, majd pedig három éven keresztül a Nagydobronyi Református Líceum diákja voltam. 2013-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést Történelem szakon. A következő év során pedig ugyanezen intézmény falai között végeztem el a „specialist” képzést. 2014 őszétől a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok, a Gazdaság, Társadalom és Életmód alprogramon belül.
Tanulmányaim alatt fiatal kutatóként működtem közre a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium munkájában. 2014 augusztusától pedig a Reintegratio Alapítvány által szervezett „A tehetség nemzeti kincs” c. tehetségkutató és tehetséggondozó programban veszek részt. Mentorom: Soós István. tovább...

Gál Adél

Gál Adél vagyok, 1986-ban születtem az egykori Ugocsa megyei településen, Salánkon. Jelenleg Beregszászban élek. 2005-ben érettségiztem a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumban. Ezután felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv szakára. Itt 2010-ben szereztem „Baccalaureus” képesítést angol nyelv szakon, „Specialist” képesítést magyar nyelv és irodalom szakon. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, ahol 2013 őszén abszolváltam.

tovább...

Iván András

Iván András vagyok, 1990. november 14-én születtem Beregszászban (Kárpátalja). Tanulmányaimat 1997-ben a Beregszászi 8. sz. Mikes Kelemen Középiskolában (ma 10. sz. Középiskola nevét viseli) kezdtem el, majd ugyanitt érettségiztem 2008-ban. Ugyanezen, éven nyertem felvételit a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karára. A 2009-es év folyamán viszont felfüggesztettem jogi tanulmányaimat. S a 2010 évben sikeresen teljesített központi emeltszintű vizsgákat követően nyertem felvételit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és földrajz szakjaira nappali tagozaton. Történelem tanulmányaim során Kárpátaljai magyar kisebbséget érintő parlamenti és helyhatósági választásokkal, valamint a mai Kárpátalja területének közigazgatásának változását vizsgáltam 1920-tól napjainkig. Földrajztudományon végzett kutatásaim leginkább a geoinformatika felhasználási lehetőségeit, módszereit próbálta bemutatni különböző szakterületek, tudományágak, mint pl. a turizmus területén. tovább...

Iván Irén

Iván Irén vagyok, 1991. december 6-án születtem Beregszászban (Kárpátalja). Tanulmányaimat 1998-ban a Beregszászi 8. sz. Mikes Kelemen Középiskolában (ma 10. sz. Középiskola nevét viseli) kezdtem el, majd ugyanitt érettségiztem 2009-ben. S a 2010 évben sikeresen teljesített központi emeltszintű vizsgákat követően nyertem felvételit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakjára nappali tagozaton. Történelem tanulmányaim során Beregszász épületeinek arculatváltozásával foglalkoztam.
Szakdolgozatom:
„Beregszász középületei és a város arculatváltozása 1901-1944 között a m. kir. államépítészeti hivatal iratai alapján„.
A diplomák megszerzését követőn 2015 júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szakára. Ennek keretén belül a Társadalom, Gazdaság és Életmód Programban folytatom a doktori képzést.
tovább...

Jakab Annamária

Jakab Annamária vagyok, 1988-ban születtem Esztergomban, de Kárpátalján, Beregszászban nőttem fel. 2006-ban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem humán tagozaton. Felsőfokú tanulmányaimat az ELTE néprajz-történelem szakán kezdtem, ahol 2010-ben megszereztem BA diplomámat. A mesterképzést a Debreceni Egyetem néprajz-muzeológia szakán folytattam, 2012-ben diplomáztam. Párhuzamosan idegenforgalmi szakmenedzser képzést is végeztem. Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok.

tovább...

Kopasz Gyula

Kopasz Gyula vagyok, 1991. augusztus 25-én születtem Dercenben (Kárpátalja, Munkácsi járás). Jelenleg is szülőfalumban élek. Tanulmányaimat a Derceni Középiskolában kezdtem el, majd a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában érettségiztem. 2010-ben felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának magyar történelem és európai integráció szakára. 2015-ben szereztem meg az Msc diplomát az említett tanintézményben Diplomamunkám témája: Az Anjou-kori Magyarország külpolitikájának alapvető irányvonalai. A diploma megszerzését követően, 2015 júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába. tovább...

Kosztur András

Kosztur András vagyok, 1992-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2009-ben az Ungvári Drugeth Gimnáziumban érettségiztem. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 2013-ban szereztem „baccalaureus”, 2014-ben pedig „magiszteri” képesítést szereztem történelem szakon. Ezt követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába. Jelenleg második évfolyamos PhD-hallgató vagyok. 2015 szeptemberétől a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora vagyok. tovább...

Mihók Richárd

Mihók Richárd vagyok, 1987-ben születtem a Nagyszőlősi járási Tiszaújhelyen. Továbbra is Kárpátalján élek. 2003-ban végeztem el a Tiszaújhelyi Általános iskolát, majd 2005-ben érettségiztem a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond 3. számú Középiskolában. 2010-ben diplomáztam az Ungvári Nemzeti Egyetemen, történelem szakon. 2010-13 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Aspiráns Iskolájában tanultam (világtörténelem szakirány). 2014-től a Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola hallgatója vagyok.
2010-től, az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék tanársegédje, 2013-tól a tanszék adjunktusa.
Archeológiával is foglalkozom, mely terepbejárások és ásatásokat is magában foglal. 2014. nyarán vette kezdetét a Beregszentmiklósi várkastély régészeti feltárása, melynek a vezetője vagyok.

tovább...

Papp Krisztina

Papp Krisztina vagyok, 1990. február 12-én születtem Tiszacsomán. (Kárpátalja, Beregszászi járás). Tanulmányaimat 1996-ban a Tiszacsomai Általános Iskolában kezdtem el, majd 2005-ben felvételt nyertem a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba, ahol 2008-ban érettségiztem. Ezt követően a budapesti Balassi Intézet előkészítő tagozatos diákja voltam. 2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem néprajz szakára, ahol 2015-ben MA diplomát szereztem orosz minor szakkal. Diplomamunkám témája: A vallási élet vizsgálata a szovjet munkatáborokban. Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója, emellett párhuzamosan az Állam és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási szakára járok. tovább...


A magyar és ruszin (ukrán) népballadák összehasonlító elemzése
Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor kapcsolata a Rákóczi-szabadságharc idején

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK