KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint: Á B C D F G H I J K L M N P R S TÁdám Erzsébet

Ádám Erzsébet vagyok, 1981-ben születtem a Nagyszőlősi járási Salánkon. Jelenleg Szolnokon élek. 2000-ben a Munkácsi Tanítóképzőben szereztem „fiatal szakember” képesítést, tanítói (ének-zene szakosítással) szakon. Ebben az évben a Salánki Mikes Kelemen Középiskola alsó tagozatos tanítója lettem. 2002-2004 között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán „specialist” képesítést szereztem, tanítói szakon. 2004-2008 között további tanulmányokat folytattam a Debreceni Egyetem BTK Neveléstudomány Intézetének pedagógia szakán. Egyetemi tanulmányaim megkezdésével egyidőben (2004-től) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia- és Pszichológia Tanszékének munkatársa lettem (tanszéki adminisztrátor, majd 2006-tól oktató beosztásban). Tanulmányaim folytatásaként a Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Programjában folyó kutatói tevékenységemet említeném még, ahol 2012 nyarán abszolváltam.
tovább...


Balla Gyula

Balla Gyula vagyok, 1987-ben születtem a beregszászi járási Zápszonyban. 2005-ben érettségiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban. 2010-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen biológus szakon, molekuláris biológia és genetika szakirányon. Egyetemi tanulmányaim alatt a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában (MTA SzBK) szakdolgoztam, a Genetikai Intézet Mutagenezis és Karcinogenezis csoportjában. 2010-ben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolába. Tudományos munkámat a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Központban (MTA KOKI) végzem.

tovább...


Balogh Ildikó

Balogh Ildikó vagyok, 1991-ben születtem a Beregszászi járási Hetyenben. Jelenleg szülőfalumban élek. 2009-ben a Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2013-ban az Ungvári nemzeti Egyetemen szereztem „baccalaureus” képesítést történelem szakon. 2014-ben végeztem el a magiszteri képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem történelem szakán. Ez évben, a diplomák megszerzését követően felvételt nyertem az DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába.

tovább...


Bujdosó János

Bujdosó János vagyok, 1987-ben születtem Ungváron. Jelenleg Botfalván (ungvári járás) élek. 2005-ben az ungvári 10. számú Dayka Gábor középiskolában érettségiztem. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést történelem-angol szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Majd pedig 2011-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen „magisteri” diplomát szereztem angol nyelvből és irodalomból. A diplomák megszerzése után 2011-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola levelezői tagozatára, ahol 2014 őszén abszolváltam.


tovább...


Csordás László

Csordás László vagyok, 1988-ban születtem az ungvári járási Eszenyben. 2005-ben érettségiztem a helyi középiskolában. Ezt követően az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán 2010-ben szereztem magiszteri diplomát. Jelenleg a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Programjának hallgatója, valamint az Együtt című folyóirat olvasószerkesztője vagyok.
Tagjai között tart számon a JAK és a FISZ. 2014-től a KVIT (Kovács Vilmos Irodalmi Társaság) elnökeként tevékenykedem.

tovább...


Demes Sándor

Demes Sándor vagyok, 1990-ben születtem az Ungvári járás Botfalva községében. Az általános iskolát a Sislóci Dobó István Középiskolában végeztem 2005-ben. Tanulmányaimat a Nagydobronyi Református Líceum fizika-matematika tagozatán folytattam, ahol 2008-ban érettségiztem. Érettségi után felvételt nyertem az Ungvár Nemzeti Egyetem villamosmérnöki szakára, ahol 2013-ban magiszteri képesítést szereztem. 2013 őszétől az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetének ösztöndíjas doktorandusza vagyok. Jelenleg a Visegrádi Alap Keleti Partnerség programjának keretein belül határozott ideig Debrecenben, az MTA Atommagkutató Intézetében (Atomki) végzem tudományos munkámat. tovább...


Demeter László

Demeter László vagyok, 1986-ban születtem a Beregszászi járási Rafajnaújfaluban. 2002-ben végeztem a Rafanjaújfalui Általános Iskolát, miután 2004-ben a Barkaszói Középiskolában érettségiztem. Ezt követően 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést biológia-földrajz szakon. 2009-ben szereztem „specialist” fokozatot ugyan ennek az intézménynek a biológia tanár szakán. 2014-ben szintén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol tanár szakán kaptam „baccalaureus” képesítést. 2010-2013 között a Rafajnaújfalui Általános Iskola angol nyelv tanáraként dolgoztam. 2013 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója.

tovább...


Demjén Izabella

Demjén Izabella vagyok, 1989-ben születtem Kárpátalján, az Ungvári járási Ráton. Jelenleg Budapesten élek. 2007-ben érettségiztem a Munkácsi Szent István Líceumban, majd 2012-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának Magyar Filológiai Tanszékén szereztem magyar nyelv és irodalomból magiszteri diplomát. Ezután felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg 3. évfolyamos vagyok.
Emellett 2012-től a Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Animációs Szakmai Műhelynek vagyok az irodavezető munkatársa, fogyatékkel élőkkel, gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozó animátora.

tovább...


Fazekas Andrea

Fazekas Andrea vagyok, 1987-ben születtem Ungváron. Jelenleg Debrecenben élek. 2005-ben érettségiztem az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában, majd 2005-ben felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára, ahol 2010-ben magiszteri diplomát szereztem. Ezután 2011-ben a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója lettem, ahol 2014 őszén abszolváltam.
2005-től a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének, 2011 őszétől pedig a a Momentum Doctorandus, azaz a kárpátaljai magyar doktoranduszok érdekképviseleti szervezetének vagyok tagja.

tovább...


Fekete Gábor

Fekete Gábornak hívnak. 1990. július 12.-én születtem Tiszasalamonban, ami Ungvártól mintegy 27 kilométerre fekszik. Szülőfalumban elvégzett általános iskola után felvételt nyertem a Nagydobronyi Református Líceum fizika-matematika osztályába. Történelem, földrajz vagy matematika irányban terveztem a jövőmet. 2008-ban kezdtem el tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és természettudományi Kar, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékén. Ezen intézményben, 2013-ban szereztem meg a magiszter fokozatú diplomámat. Még ez évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem BTK Történelem és Néprajz doktori iskola, történelem doktori programjába.

tovább...


|1|  |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   >>> 

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK