KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint: Á B C D F G H I J K L M N P R S TFiser Béla

A nevem Fiser Béla, 1987-ben születtem a kárpátaljai Nagymuzsalyban református, magyar családban. 2005-ben érettségiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban, s még ebben az évben megkezdtem egyetemi tanulmányaimat Magyar Állami Ösztöndíjjal a Szegedi Tudományegyetem biofizikus szakán. 2010-ben megvédtem diplomamunkámat, melyet fotoszintetikus rendszerek spektroszkópiai vizsgálatából írtam az SZTE Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézetében, Prof. Nagy László témavezetése mellett. tovább...


Fodor Krisztina

Fodor Krisztinának hívnak, 1989-ben születtem a Munkácsi járás Dercen községében. Jelenleg Debrecenben élek. Szülőfalumban végeztem el az általános iskolát 2005-ben, majd pedig három éven keresztül a Nagydobronyi Református Líceum diákja voltam. 2013-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést Történelem szakon. A következő év során pedig ugyanezen intézmény falai között végeztem el a „specialist” képzést. 2014 őszétől a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok, a Gazdaság, Társadalom és Életmód alprogramon belül.
Tanulmányaim alatt fiatal kutatóként működtem közre a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium munkájában. 2014 augusztusától pedig a Reintegratio Alapítvány által szervezett „A tehetség nemzeti kincs” c. tehetségkutató és tehetséggondozó programban veszek részt. Mentorom: Soós István. tovább...


Fogas Alexandra

Fogas Alexandra vagyok, 1988-ban születtem Ungváron. Jelenleg Berlinben tartózkodom Campus Hungary ösztöndíjasként. 2006-ban az ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában érettségiztem. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem Román és Germán Filológia angol nyelv és irodalom szak nappali diákjaként folytattam tanulmányaim BA-n és 2010-től pedig MA-n. Szintén 2010 szeptemberétől a Kárpátaljai Területi Könyvtár idegennyelvű részlegén dolgoztam könyvtárosként. Ezen kívül angol tanárként is dolgoztam a Just Answer és a Swan Software Solutions amerikai cégek ungvári kirendeltségében. 2013 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájába nyertem felvételt, az Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika alprogramjára. Párhuzamosan az egyetemi tanulmányaimmal az Amerikai Kuckó(American Corner) program aszisztense voltam. Jelenleg Campus Hungary ösztöndíjasként a berlini Freie Universitat John F. Kennedy Intézetében tanulok és kutatómunkát végzek.
tovább...


Gál Adél

Gál Adél vagyok, 1986-ban születtem az egykori Ugocsa megyei településen, Salánkon. Jelenleg Beregszászban élek. 2005-ben érettségiztem a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumban. Ezután felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv szakára. Itt 2010-ben szereztem „Baccalaureus” képesítést angol nyelv szakon, „Specialist” képesítést magyar nyelv és irodalom szakon. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, ahol 2013 őszén abszolváltam.

tovább...


Gazdag Vilmos

Gazdag Vilmos vagyok. 1984-ben születtem a Beregszászi járási Zápszonyban. Tanulmányaimat 1991-ben kezdtem a Zápszonyi Általános Iskolában. Az általános iskolát 2000-ben fejeztem be kitűnő eredménnyel. A kilencedik osztály befejezése utána Munkácsi Tanítóképző (jelenleg Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Koledzs) magyar tannyelvű tanítói szakára jelentkeztem. A munkácsi tanítóképzőben 2004 májusában szereztem diplomát. Még ugyanebben az évben beiratkoztam a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanítói szakára, ahol a korábbi tanulmányaim beszámítása révén egyből a második évfolyamra kerültem. Itt azonban csak egy évet fejeztem be. 2005-ben ugyanis sikeres felvételit tettem a főiskola magyar-ukrán szakára. 2010-ben szereztem meg a „specialist” szintű magyar-ukrán szakos diplomámat, s még ebben az évben felvételt is nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szláv Nyelvtudományi Doktori Programjára, ahol 2013-ban abszolváltam. 2013 őszétől a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaként tevékenykedem. tovább...


Görög Nikolett

Görög Nikolettnek hívnak, 1990. március 4-én születtem Beregszászban. 2008-ban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium érettségiző diákja voltam, majd sikeres felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar magyar nyelv és irodalom szakára, ahol elvégeztem az alap- és mesterképzést. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Program Névtani alprogramjának vagyok másodéves doktorandája. tovább...


Hadnagy István

Hadnagy István vagyok, 1986-ban születtem Kárpátalján, Jánosiban. 2004-ben a Jánosi Középiskolában érettségiztem. Ezt követően 2003-ban felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola földrajz szakára és 2007-ben „baccalaureus” diplomát szereztem. A „specialist” képzést 2008 őszétől a Volodimir Hnatyuk Ternopili Nemzeti Pedagógiai Egyetem Földrajz karán folytattam. Diplomám megszerzése után, 2010-től doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában végeztem, ahol 2013-ig egyelőre az abszolutórium megszerzéséig jutottam el. Ezzel párhuzamosan a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének munkatársaként dolgozom. 2010-től a Magyar Meteorológiai Társaság Nap- és Szélenergia, Agro- és Biometeorológiai szakosztályának tagja vagyok. 2013 júniusától a Momentum Doctorandus Természettudományi Osztályának koordinátoraként tevékenykedem.

tovább...


Heczel Anita

Heczel Anita vagyok, 1991-ben születtem Visken. 1997-ben kezdtem el a tanulmányaimat a Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában, majd a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumban folytattam, ahol 2009-ben érettségiztem. Ezután felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karára, ahol először a „baccalaureus”, majd a „master” a diplomát szereztem meg. Szakképesítésem fizikus, fizika és informatika tanár. Egyetemi éveim alatt 2 évig tagja voltam a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének. 2014 tavaszán az ELTE Természettudományi Karának Anyagfizikai Tanszékén részképzésen vettem részt. A diploma sikeres megvédése után felvételt nyertem az ELTE TTK Fizika Doktori Iskolájába, 2014 őszén kezdtem el a doktori munkámat. Jelenleg Budapesten élek.

tovább...


Hidi Ágnes

Hidi Ágnesnak hívnak, 1983-ban születtem Nagydobronyban, Kárpátalján. Középiskolai tanulmányaimat a Nagydobronyi Középiskolában végeztem, majd egy évig a Nemzetközi Előkészítő Intézet (ma Balassi Intézet) hallgatója voltam. Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végeztem, nemzetközi kapcsolatok szakirányon. 2010 őszétől a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok, 2011-12 folyamán egy szemeszter erejéig a Közép-Európai Egyetem külsős hallgatója voltam.

tovább...


Hnatik Katalin

Hnatik Katalin vagyok, 1988-ben születtem a Beregszászi járási Kígyós nevű településen. Jelenleg is itt élek. 2006-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2010-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést angol-magyar szakon. 2011-ben végeztem el a „magiszteri” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem angol szakán. 2012-ben szereztem meg a „specialist” képesítést magyar nyelvből és irodalomból a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Eközben 2010-től már tanítottam a Jánosi Mezőgazdaság Líceumban angolt, illetve 2012-től pedig a Jánosi Középiskolában tanítok angolt magyar tannyelvű osztályokban. tovább...


 <<<  |1|  |2|  |3|   |4|   |5|   |6|   >>> 

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK