KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint: Á B C D F G H I J K L M N P R S THorváth Attila

Horváth Attila vagyok, 1983-ban születtem Ungváron. Jelenleg Debrecenben és Ungváron kétlaki életet élek. 2000-ben végeztem Ungváron, a Dayka Gábor Középiskolában. 2005-ben Magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szereztem az Ungvári Nemzeti Egyetemen. Két évig dolgoztam középiskolai tanárként, majd számos egyéb munka mellett egy évig a Kárpáti Igaz Szó munkatársa voltam. 2012-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájába.
2014 szeptemberétől a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnöke vagyok, valamint a DOSZ Irodalomtudományi Osztályát vezetem. Tagja vagyok a Momentum Doctorandus szervezetnek, a FISZ-nek, valamint a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak. 2013-tól az Ungváron megjelenő Scientia Denique tudományos kötet szerkesztőjeként dolgozom.

tovább...


Iván András

Iván András vagyok, 1990. november 14-én születtem Beregszászban (Kárpátalja). Tanulmányaimat 1997-ben a Beregszászi 8. sz. Mikes Kelemen Középiskolában (ma 10. sz. Középiskola nevét viseli) kezdtem el, majd ugyanitt érettségiztem 2008-ban. Ugyanezen, éven nyertem felvételit a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karára. A 2009-es év folyamán viszont felfüggesztettem jogi tanulmányaimat. S a 2010 évben sikeresen teljesített központi emeltszintű vizsgákat követően nyertem felvételit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és földrajz szakjaira nappali tagozaton. Történelem tanulmányaim során Kárpátaljai magyar kisebbséget érintő parlamenti és helyhatósági választásokkal, valamint a mai Kárpátalja területének közigazgatásának változását vizsgáltam 1920-tól napjainkig. Földrajztudományon végzett kutatásaim leginkább a geoinformatika felhasználási lehetőségeit, módszereit próbálta bemutatni különböző szakterületek, tudományágak, mint pl. a turizmus területén. tovább...


Iván Irén

Iván Irén vagyok, 1991. december 6-án születtem Beregszászban (Kárpátalja). Tanulmányaimat 1998-ban a Beregszászi 8. sz. Mikes Kelemen Középiskolában (ma 10. sz. Középiskola nevét viseli) kezdtem el, majd ugyanitt érettségiztem 2009-ben. S a 2010 évben sikeresen teljesített központi emeltszintű vizsgákat követően nyertem felvételit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakjára nappali tagozaton. Történelem tanulmányaim során Beregszász épületeinek arculatváltozásával foglalkoztam.
Szakdolgozatom:
„Beregszász középületei és a város arculatváltozása 1901-1944 között a m. kir. államépítészeti hivatal iratai alapján„.
A diplomák megszerzését követőn 2015 júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szakára. Ennek keretén belül a Társadalom, Gazdaság és Életmód Programban folytatom a doktori képzést.
tovább...


Jakab Annamária

Jakab Annamária vagyok, 1988-ban születtem Esztergomban, de Kárpátalján, Beregszászban nőttem fel. 2006-ban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem humán tagozaton. Felsőfokú tanulmányaimat az ELTE néprajz-történelem szakán kezdtem, ahol 2010-ben megszereztem BA diplomámat. A mesterképzést a Debreceni Egyetem néprajz-muzeológia szakán folytattam, 2012-ben diplomáztam. Párhuzamosan idegenforgalmi szakmenedzser képzést is végeztem. Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok.

tovább...


Jevcsák Melinda

Jevcsák Melinda vagyok, 1983-ban születtem Ungváron, Kárpátalján. Általános- és középiskolai tanulmányaimat a 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában végeztem, majd 2001 és 2005 között a főiskolai tanulmányaimat a Budapesti Szent István (ma Corvinus) Egyetem Beregszászi Határontúli Tagozatának Kertészmérnöki Szakán folytattam. Ezt követően 2005 és 2008 között az egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának kiegészítő levelező okleveles kertészmérnöki képzésén folytattam. 2008-tól a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Doktori Iskolában a Dísznövény és Dendrológia Tanszékének (2011-ben abszolvált) PhD-hallgatója vagyok vagyok.
Doktori tanulmányaimmal párhuzamosan, 2009-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alkalmazásában a Budapesti Corvinus Egyetem Határontúli Levelező Tagozatának óraadó tanára vagyok.

tovább...


Keresztyén Károly

Keresztyén Károlynak hívnak, 1990. június 30-án születtem Szernyén (Munkácsi járás). Szülőfalumban végeztem az általános iskolát. Ezt követően 2005-2008 között a Nagydobronyi Református Líceum biológia-kémia tagozatán folytattam tanulmányaimat. 2010-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia-lelkész szakját kezdhettem meg osztatlan képzésben. 2015/2016-os tanév végén diplomáztam, az év szeptember 13-án adtam le az Egységes Lelkészképesítő Vizsgát (ELV) Budapesten. Teológiai tanulmányaim utolsó évében gyakorlati évemet a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjének a Csonkapapi és Kispapi Református Egyházközségeiben töltöttem, mint exmisszus-gyakornok, közismertebb nevén: segédlelkész. Az ELV-et követően beosztott lelkészi minősítésben szolgáltam 2016-2017-ben az említett két gyülekezetben. 2017 őszétől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. tovább...


Kolozsvári István

Kolozsvári István vagyok. 1985-ben születtem Tiszaújlakon, Kárpátalján. Általános iskolai éveimet a tiszaújlaki Széchenyi István Általános- és Középiskolában töltöttem, majd 2000-től az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium biológia tagozatán folytattam tanulmányaimat. A középiskola sikeres elvégzése után a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia és földrajz szakára jelentkeztem. Diplomáim megszerzése után, 2010-től a Debreceni Egyetem Juhász Nagy Pál Doktori Iskolájában, a Hidrobiológia Tanszéken végzem kutatómunkámat, ahol 2013-ban abszolváltam. Doktori tanulmányaimmal párhuzamosan, 2011-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Természettudományi Kutatóintézetének munkatársaként dolgozom. 2011 és 2013 között a Momentum Doctorandus Természettudományi Szekciójának koordinátora voltam, 2013-tól a szervezet alelnökeként tevékenykedem.

tovább...


Kopasz Gyula

Kopasz Gyula vagyok, 1991. augusztus 25-én születtem Dercenben (Kárpátalja, Munkácsi járás). Jelenleg is szülőfalumban élek. Tanulmányaimat a Derceni Középiskolában kezdtem el, majd a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában érettségiztem. 2010-ben felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának magyar történelem és európai integráció szakára. 2015-ben szereztem meg az Msc diplomát az említett tanintézményben Diplomamunkám témája: Az Anjou-kori Magyarország külpolitikájának alapvető irányvonalai. A diploma megszerzését követően, 2015 júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába. tovább...


Kosztur András

Kosztur András vagyok, 1992-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2009-ben az Ungvári Drugeth Gimnáziumban érettségiztem. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 2013-ban szereztem „baccalaureus”, 2014-ben pedig „magiszteri” képesítést szereztem történelem szakon. Ezt követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába. Jelenleg második évfolyamos PhD-hallgató vagyok. 2015 szeptemberétől a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora vagyok. tovább...


Kosztyó Gyula

Kosztyó Gyula vagyok, 1986-ben születtem a Beregszászi járáshoz tartozó Beregdédában. Jelenleg is itt élek családommal. 2001-2004 között a Técsői Református Líceumban tanultam és szereztem meg a középiskolai végzettséget. Ezt követően 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést történelem és földrajz szakokból. 2009-ben szintén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem meg a „specialist” képesítésemet történelemből. A diploma megszerzése után 2011-ben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának, gazdaság-, politika- és régiótörténeti műhelyébe. 2014 szeptemberében abszolváltam s jelenleg a doktori disszertációm írása mellett egyéb történelemtudományi kutatásokat végzek.
tovább...


 <<<  |1|   |2|  |3|  |4|   |5|   |6|   >>> 

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK