KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint: Á B C D F G H I J K L M N P R S TKovály György

Kovály György vagyok, 1984-ben születtem a Beregszászi járási Jánosiban. Jelenleg is itt élek. Érettségi bizonyítványomat a Jánosi Középiskolában szereztem, ahol ukrán tannyelvű osztályba jártam. 2002-ben felvételt nyertem a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyra Főiskola Földrajz szakára, ahol 2007-ben „Specialist” képesítést szereztem. Ez után a Jánosi Középiskolában kaptam állást, ahol jelenleg is tanítok. Doktori tanulmányaimat 2011-ben kezdtem az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Sz. I. Szubbotin Geofizikai Intézete Kárpáti Részlegében. Jelenleg a doktori szigorlatom letétele előtt állok.

tovább...


Kovály Katalin

Kovály Katalin vagyok, 1987-ben születtem a Beregszászi járási Jánosiban. Jelenleg Budapesten élek. 2004-ben a Jánosi Középiskolában érettségiztem, ahol ukrán nyelven tanultam. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést földrajz-biológia szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem földrajz szakán. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2014 őszén abszolváltam.
2013 júniusától a Momentum Doctorandus elnöke vagyok. E mellett a PI-NET (Postgraduates’ International Network) szervezet ellenőrző bizottságának tagja.

tovább...


László Elemér

László Elemér vagyok, 1987-ben születtem a Nagyszőlősi járás, Salánk településén. Jelenleg Debrecenben élek. 2004-ben a Salánki Középiskolában érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést földrajz-történelem szakon. 2009-ben végeztem el a „specialist” képzést a Ternopoli Nemzeti Pedagógiai Egyetem földrajz és gazdasági ismeretek tanári szakon. 2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájába, ahol 2012. nyarán abszolváltam. tovább...


Lovász Gábor

Lovász Gábor vagyok, 1988-ban születtem Ungváron. 2006-ban az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában érettségiztem. Ugyan ebben az évben felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem, Fizika és Biomedikus Elektronika szakára. Itt szereztem „baccalaureus” képesítést 2010-ben. Az egyetemi tanulmányaimat 2011-ben fejeztem be, magiszteri diplomával. 2011-től az Ungvári Nemzeti Egyetem, Szilárdtest fizika szakirányának levelezői részlegén vagyok PhD hallgató.

tovább...


Márkus Zsuzsanna

Márkus Zsuzsanna vagyok, 1988-ban születtem a beregszászi járási Kaszonyban. Középiskolai tanulmányaimat a Kaszonyi Középiskolában végeztem, 2007-ben érettségiztem. Ebben az évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Szociológia alapszakára. 2010-ben szereztem az alapképzésen diplomát, 2012-ben pedig a mesterképzésen. Szakdolgozataimat a kárpátaljai középiskolások identitásdimenzióiról készítettem Prof. Dr. Szabó Ildikó vezetésével. Ugyanebben az évben a Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjának doktorandusza lettem. Doktori kutatásaimban a határon túli magyar hallgatók oktatási és oktatáspolitikai jellemzőivel foglalkozok. 2012-től a Center for Higher Education Research and Development (CHERD-Hungary, Debrecen) kutatóközpont titkára és a debreceni Boldog Terézia Feminine Studies Szakkollégium vezető helyettese vagyok. tovább...


Marton Anikó

Marton Anikó vagyok, 1985. április 16-án születtem Beregszászban. Általános iskolai tanulmányaimat a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában végeztem, majd 2003-ban a Técsői Magyar Tannyelvű Líceumban érettségiztem. Ezután 2008-ban az Ungvári Nemzeti Egyetemen kitüntetéses „magister„ képesítést szereztem fizikai és orvos-biológiai elektronika szakon. A diploma megszerzése után felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Kar szilárdtest-fizika szakának aspirantúrájára.
2008 szeptemberétől a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium fizika, informatika szakos tanáraként dolgozom, 2014 januárjától a gimnázium igazgatóhelyettese vagyok.
A GexAsyS100-x-y üvegek struktúrájának és optikai tulajdonságának változása az összetétel függvényében
tovább...


Mihók Richárd

Mihók Richárd vagyok, 1987-ben születtem a Nagyszőlősi járási Tiszaújhelyen. Továbbra is Kárpátalján élek. 2003-ban végeztem el a Tiszaújhelyi Általános iskolát, majd 2005-ben érettségiztem a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond 3. számú Középiskolában. 2010-ben diplomáztam az Ungvári Nemzeti Egyetemen, történelem szakon. 2010-13 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Aspiráns Iskolájában tanultam (világtörténelem szakirány). 2014-től a Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola hallgatója vagyok.
2010-től, az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék tanársegédje, 2013-tól a tanszék adjunktusa.
Archeológiával is foglalkozom, mely terepbejárások és ásatásokat is magában foglal. 2014. nyarán vette kezdetét a Beregszentmiklósi várkastély régészeti feltárása, melynek a vezetője vagyok.

tovább...


Molnár Ferenc

Molnár Ferenc vagyok, 1986-ban születtem a Beregszászi járási Zápszonyban. Jelenleg szülőfalumban élek. 2004-ben a Beregszászi Magyar Gimnáziumban érettségiztem, majd felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol−történelem szakára. Tagja voltam a beregszászi Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumnak. 2009-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen MA szintű diplomát szereztem angol nyelvből. A beregszászi főiskolán 2010-ben egyetemi szintű tanári oklevelet kaptam történelemből. Ugyanebben az évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktoranduszaként folytattam tovább tanulmányaimat. 2013-ban abszolváltam.
2014 szeptemberétől a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének fiatal kutatójaként és a főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének oktatójaként dolgozom.
tovább...


Nagy Viktória

Nagy Viktória vagyok, 1989-ben születtem a Nagyszőlősi járási Nagypaládon. Jelenleg Debrecenben élek. 2006-ban a Salánki Mikes Kelemen Középiskolában érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2006-ban felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetemre (UNE) kémia szakra, ahol ukrán nyelven folytattam a tanulmányaimat. 2010-ben megszereztem a „baccalaureus” képesítést, majd 2011-ben a „magister” végzetséget a következő címen „okleveles vegyész és okleveles kémiatanár”. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem a DE TTK Kémia Tudományok Doktori Iskolájába, ahol jelenleg is tanulok. 2012-ben tagja lettem a Magyar Kémikusok Egyesületének, valamint az MTA Koordinációs Kémiai Munkabizottság és a Fizikai Kémiai ill. Szervetlen Kémiai Munkabizottságnak.
tovább...


Nagy-Kolozsvári Enikő

Nagy-Kolozsvári Enikő vagyok, 1986. január 27-én születtem Beregszászban. 2004-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem, majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytattam tanulmányaimat angol-történelem szakon, ahol angolból „baccalaureus”, történelemből pedig „specialist” szintű diplomát szereztem. Ezt követően az Ungvári Nemzeti Egyetemen mester képzésében vettem részt, ahol MA szintű kitüntetéses diplomával zártam tanulmányaimat angol nyelvből és irodalomból. Ezután Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában kezdtem meg doktori tanulmányaimat és 2012-ben sikeresen abszolváltam.
2009-től a II. RFKMF Filológia Tanszék, Angol tanszéki csoportjának munkatársa vagyok. 2013 júniusától pedig a Momentum Doctorandus titkára tisztét töltöm be.
tovább...


 <<<  |1|   |2|   |3|  |4|  |5|   |6|   >>> 

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK