KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS ADATBANK -

Keresés

Név (szerző, szerkesztő): Évszám Tudományterület:

Részletes keresés


Cím szerint: Á B C D F G H I J K L M N P R S TNánási-Molnár Anita

Nánási-Molnár Anita vagyok, 1985-ben születtem a Beregszászi járási Beregújfaluban. Jelenleg Debrecenben élek. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem 2003-ban. Még ebben az évben felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola óvodapedagógia szakára, ahol két évet hallgattam, majd ennek halasztása után a főiskolán nyíló új szakok közül 2005-ben a magyar-történelem szakpárosításra felvételiztem. Ezen a szakon 2010-ben szereztem specialist szintű diplomát. Ezután a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Doktori Iskolájába felvételiztem, ahol 2013 tavaszán abszolváltam, ugyanezen év őszén pedig sikeres doktori szigorlatot tettem.
2013 júniusától a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi szekciójának koordinátora vagyok, előtte a szervezet ellenőrző bizottságának voltam a tagja.

tovább...


Papp Krisztina

Papp Krisztina vagyok, 1990. február 12-én születtem Tiszacsomán. (Kárpátalja, Beregszászi járás). Tanulmányaimat 1996-ban a Tiszacsomai Általános Iskolában kezdtem el, majd 2005-ben felvételt nyertem a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba, ahol 2008-ban érettségiztem. Ezt követően a budapesti Balassi Intézet előkészítő tagozatos diákja voltam. 2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem néprajz szakára, ahol 2015-ben MA diplomát szereztem orosz minor szakkal. Diplomamunkám témája: A vallási élet vizsgálata a szovjet munkatáborokban. Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója, emellett párhuzamosan az Állam és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási szakára járok. tovább...


Puliszka Edvin

Puliszka Edvin vagyok, 1989 május 20-án születtem Aknaszlatinán. Középiskolai tanulmányaimat itt végeztem el a helyi Bolyai János magyar tannyelvű Középiskolában. 2006-ban nyertem felvételt az Ungvári Nemzeti Egyetem Közgazdaságtudományi Karára, Menedzsment és Marketing szakirányon végeztem 2011-ben. Az egyetem elvégzése után jelentkeztem a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola „Versenyképesség, Globalizáció és Regionalitás” doktori programjára, ahol a 3 év alatt sikeresen teljesítettem a tárgyi, oktatási valamint konferenciakrediteket.

tovább...


Rigó István

Én, Rigó István 1992. szeptember 2. Születtem Ungváron, Kárpátalján. Az iskolát a Homoki Általános Iskolában kezdtem, ahol zenei végzettséget is szereztem (zongora), érettségit az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumban tettem.  Tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának Szilárdtest-elektronika tanszékén folytattam. 2014 őszétől a Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori iskolájának hallgatója vagyok, valamint az MTA Wigner FK tudományos segédmunkatársa. Jelenleg zajlik a felvételi eljárás az UNE fizika doktori iskolájába levelező tagozatra.

tovább...


Séra Magdolna

Séra Magdolna vagyok, 1987-ben születtem a Munkácsi járásban, Barkaszón. Jelenleg Budapesten élek és Nemzeti Közszolgálati Egyetem égisze alatt működő Nemzetközi Intézetben kutatói asszisztensként dolgozom.
2005-ben a Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem. Az érettségit követően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem-magyar szakos hallgatója lettem. 2010-ben szereztem „specialist” képesítést az említett szakon.
A diploma megszerzése után felvételt nyertem az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2013 novemberében sikeres doktori szigorlatot tettem (minősítés: Cum Laude).
2011-ben a Momentum Doctorandus alnöke vagyok, illetve ezzel párhuzamosan két évig voltam koordinátora a Magyar Doktorandusz Közösségnek.

tovább...


Suslik Ádám

Suslik Ádám (Beregszász, 1986) vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója, a Társadalmi, politikai és katonai konfliktusok 1867–1968 között elnevezésű program doktorandusza. Felsőfokú tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végeztem Történelem- Földrajz szakon. 2010-2012 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új és Jelenkori Magyar Történelem Tanszékének MA hallgatója voltam. Kutatási területem az első világháború eseménytörténete a mai Kárpátalján, melyet 2007 óta kutatok. tovább...


Szalai Bernadett

Szalai Bernadett 1988. december 20-án születtem Badaló községben. Tanulmányaimat 1995-ben kezdtem, a badalói gr. Gvadányi József Általános iskolában. Az elemi képzés befejezése után felvételt nyertem a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba, ahol 2007-ben tettem sikeres érettségit. Felsőfokú tanulmányaimat 2007 szeptemberében kezdtem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, angol-történelem szakon. 2011 júniusában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Angol Bachalor diplomát, 2013 júliusában Történelem Specialist diplomát szereztem. 2012 szeptemberében az angol nyelvi továbbképzést a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Angol–Amerikai Intézetében Alkalmazott Nyelvészet szakon folytatom. Tanulmányaimat Debrecenben 2014 júniusában végeztem, amikor is Angol Alkalmazott Nyelvészet mesterdiplomát vehettem át intézménytől. Ezt követően 2014 nyarán sikeres felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolába, ahol jelenleg tanulmányait folytatom.

tovább...


Szanyi Szabolcs

Szanyi Szabolcs vagyok, 1988-ban születtem az Ungvári járási Nagydobronyban. Jelenleg Debrecenben élek. 2006-ban a Nagydobronyi Középiskolában érettségiztem, ahol magyar nyelven tanultam. Ezután 2009-ben a Debreceni Egyetemen szereztem „baccalaureus” képesítést biológia szakon, ökológus operátor szakirányon. 2011-ben végeztem el a „mester” képzést, szintén a Debreceni Egyetemen, biológus szakon, ökológia, evolúció- és konzerváció biológia szakirányon. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori iskolájába, ahol 2014 őszén abszolváltam.

tovább...


Szőlősi Nóra

Szőlősi Nóra vagyok, 1986-ban születtem Kárpátalján, Macsola községben. Jelenleg szülőfalumban élek és Beregszászban dolgozom. 2004-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem. 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést angol-történelem szakon. 2009-ben végeztem el a „magister” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem angol szakán és ugyanebben az évben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kaptam „specialist” diplomát történelemből. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE BTK Új-és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjába, ahol 2012-ben abszolváltam. 2010. márciusától a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola, Öregdiák Szövetség alelnöke vagyok és 2013-tól a Momentum Doctorandus ellenőrző bizottságának a tagja.

tovább...


Tóth Enikő

Tóth Enikő vagyok, 1990. november 14-én születtem a Beregszászi járási Mezőgecsében, jelenleg is itt élek. A Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem 2009-ben. 2009 és 2014 között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos hallgatója voltam, mindkét szakon „specialist” szintű diplomát szereztem. Felvételt nyertem az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, jelenleg a Magyar nyelvészet program első éves hallgatója vagyok.
2014 őszétől a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontban dolgozom, fiatal kutatói státusban, emellett a II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézményében tanítok magyar nyelvet. tovább...


 <<<  |1|   |2|   |3|   |4|  |5|  |6|   >>> 

csak az Adatbankban
FRISS FELTÖLTÉSEK
HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

FACEBOOK